اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۸ آبان ۲۲, جمعه

گزارش انجمن معتبر SIAM از چند سرقت علمی

مطالعات این انجمن نشان داده که دو مولف هندی (یکی استاد و دیگری دانش‌جو) در ۵ مفاله که برخی از آن‌ها در مجلات و کنفرانس‌های سیام چاپ شده از مقالات دیگر کپی شده است. این گزارش جالبی است و نشان می‌دهد که طرز فکر این دو نفر چه‌قدر به متقلبان بومی ما نزدیک است، استاد میگوید که دانش‌چو بدون اطلاع او و پس از جعل یک ایمیل برای او، مقاله‌ی تقلبی را ارسال کرده (درحالی که خود او در وبگاهش همه‌ی این مقالات را آورده است!‌) دانش‌جو هم همه‌ی مطالب «استاد» را تایید و اقرار می‌کند که خودش متقلب اصلی است و استاد کاملا بی‌گناه! نامه‌ی این دو نفر به سیام خیلی خواندنی است.