اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۸ مهر ۱۵, چهارشنبه

نمره آخر ترم؟

در یك یادداشت قبلی تاكید شد كه در آسیب شناسی تقلب علمی در ایران باید بیشتر به ریشه ها پرداخت. یكی از مسایل عمیق و مبتلا به جامعه دانشگاهی بحث دادن نمره قبولی است. به نظر نگارنده تعدادی از اساتید در اعطای نمره آخرترم دانشجویان دلایلی به غیر از عملكرد علمی دانشجو را معیار قرار می دهند كه باعث پایه گذاری بنای كجی می‌شود. در واقع تقلب علمی بعضی افراد در ارایه رساله و مقاله تنها میوه نهایی و البته تلخ این درخت است.

برای روشن شدن منظور به یك خاطره جالب اكتفا می كنم:" در سفر حجی با یكی از اساتید دانشگاه گفتگو از معیار نمره دادن باز به میان آمد. ایشان گفتند كه آخر هر ترمی نمره‌های بالای 7 را 10 می‌دهم ولی امسال بخاطر تشرف به حج و اینكه دل كسی نشكند تمام نمرات بالای 5 را 10 داده و با خیال راحت به مسافرت آمده ام!"