اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۸ مهر ۶, دوشنبه

در مورد کارگاه اخلاق انتشاراتی و اظهار نظرها در مورد چائوشسکویی شدن علوم

در پست قبلی خود از آقا یا خانم FARIA پیشنهادی را دریافت کردم مبنی بر اینکه کارگاه اخلاق انتشاراتی را بصورت یک شابلون (template) با رفرانسهای مربوطه ارائه کرده تا علاقمندان انرا در سایر دانشگاه ها در صورت تمایل اجرا کنند. این پیشنهاد خوبی است. در پستهای قبلی تحت نام سردبیر بحثهای خوبی در رابطه با این امر صورت گرفته است. البته باید اعترافی را در این میان انجام دهم. برای اجرای این کارگاه در سایر دانشگاه ها اگر نیاز به سفارشی سازی (customization) است، می بایست هسته مرکزی محتوای کارگاه دقیقا مشخص شود. اجرای محدود نشان داده است که استقبال بیشتر از جانب افرادی است که به سلسله مراتب افراضی نظام دانشگاهي تعلفی ندارند. اما بطور کلی هسته مرکزی کارگاه مبتنی بر موارد زیر است:
1- مفاهیم مربوط به اصالت اثر (مطالعه تطبیقی)
2- فنون تقلب قانونی ( تکنیکهای تقلب بر اساس تکذیب قابل تعمق Plausible Deniability) و روشهای آشکار سازی
3- آشنایی با پروتکلهای کمیته اخلاق انتشاراتی در رابطه با رسیدگی به تقلب (ازمایشگاه اخذ مجوز کرده است)
4- بررسی امکانات تعزیری در سکوت قانونی یا فقدان دستورالعملهای انضباطی در موسسه یا دانشگاه
5- بسترسازی اخلاق انتشاراتی از طریق ذهن سازی (mentorship)

اگر خانم یا آقای فاریا با من تماس بگیرند(+982161117405 و 7461) ، ضمن استفاده از نظرات ایشان رفرانسهای مناسب و بجا را برای ایشان ارسال خواهم کرد. در پایان میل دارم به صحبت GIGA در مورد اینکه این وبلاگ صرفا سخنگاهی برای برائت از متقلبین است نظری را اضافه کنم. عضویت من در این وبلاگ اساسا نه از برای تبری جستن بلکه حمایت از این حرکت است و فی الواقع آنچه را که موعظه می کنم بکار می بندم. اما در مورد، برا ی مثال موجودیتی مثل دانشگاه تهران که از حیث اینرسی بسیار سترگ است، اقدامات نمود عاجلی ندارد. من یادم می آید که در یک مورد ادعای تقلب در دانشگاه تهران که مدعی دانشجویی بودند که دست برقضا دختر یکی از اساتید بود، بعد از یکسال پیگیری نتیجه بایسته ای جز جلای وطن آن خانم برای ادامه تحصیل نداشت. از طرفی مورد مشابه از آن زمان دیگر گزارش نشده است. باید یا صبور بود. بقول چینیها یک سفر هزار فرسنگی با برداشتن گام اول آغاز می شود.