اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۸ مهر ۴, شنبه

به کجا می رویم؟

حتما دو خبر دلسرد کننده امروز به نگرانی های این روزهای دوستان افزوده، یکی خبری از روزنامه ی لیبراسیون که متاسفانه شواهدی از تقلب علمی وزیر راه خبر می دهد. جزییات این خبر را در لیبراسیون و ویکی پیدیا می توانید ببینید. و خبر دیگر توهین یکی از مظاهر صاحب سبک تقلب به کارمندان خود(لینک).
شاید خبر دوم مربوط به اهداف این وبلاگ نباشد ولی مطمینا یکی از افتخارات جامعه دانشگاهی است که چنین فردی را از خود طرد کرده که در غیر اینصورت همه ما شرمگین بودیم.
یک سوال خیلی ساده به وجود می آید: به کجا می رویم؟
لزوم اطمینان از عدم تقلب ، اعتقاد به اخلاق است. در غیر صورت نه تنها تقلب علمی بلکه هرگونه تقلب دیگری متصور است.