اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۸ مرداد ۳۱, شنبه

بحثی پیرامون جوایز علمی!

مدتی است که هنگام بررسی آثار افراد در جشنواره های مختلف داخلی(مانند جشنواره خوارزمی)، افراد شرکت کننده در این گونه جشنواره ها، معمولاً گواهی های ثبت اختراع داخل، دیپلمهای افتخار و مدالهای ( از طلا تا برنز) گرفته شده از جشنوارههای مختلف خارجی (از مالزی گرفته تا سوئیس!) را نیزضمیمه آثار خود می کنند. نکته درخور توجه آن است که، برخی از آثار مزبور، که باید دارای نوآوری در حد جهانی باشند، به قدری فاقد کیفیت ، یا کپی برداری محض از سایتهای patent و یا اصلاً در بازار مصرف داخلی موجود می باشند، که حتی افراد غیرصاحبنظر نیز این مسأله را با نگاه اول تشخیص می دهند!
نکته رنج آورتر آنکه، افراد مزبور، در صورت مردود شدن کارشان، با ضمیمه کردن گواهی ها و جوایز یادشده، اقدام به شکایت از هیأت داوران جشنواره و تلاش برای ناکارآمد نشان دادن آنها می کنند، و در برخی موارد نیز موفق به تغییر نظر داوران می شوند!
اینگونه که تجربه بنده می گوید، متأسفانه بسیاری از این گواهی ها و جوایز(به ویژه موارد خارجی شان)، دارای اعتبار خاصی نمی باشند. با اینحال، خوشحال می شوم که شما صاحبنظران، نظراتتان را نسبت به این بحث، به نحو مبسوط تری ، وحتی الامکان با ارائه اسناد معتبر، ارائه دهید. باشد که همین بحثها و اسناد، مرجعی مناسب برای داوران اینگونه جشنواره ها نیز باشد.