اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۷ دی ۲۷, جمعه

مسبب این همه مشکلات

سلام برهمه دوستان "دلسوخته" و "دلسوز"
آیا هیچگاه از خود پرسیده ایم مسبب این همه مشکلاتی گریبان گیر آنیم چیست یا بهتر بگویم چه کسانی اند؟
در کجای دنیا دیده یا شنیده اید دستگاه های فرهنگی آن هرساله جشنواره کتاب دانشجویی رپا دارند و برای آن جایزه بدهند.
درکدامیک از دانشگاه های معتبر دنیا دیده یا شنیده اید که برای ترجمه یا "تألیف!" کتاب توسط دانشجوی متقاضی ورود به دوره دکتری امتیاز قایل شوند؟
اگر شرایط ورود به دوره دکتری معتبرترین دانشگاه های دنیا را هم بررسی کنیم. در هیچ کدام به صراحت نمیگویند شرط ورود به دوره مذکور داشتن مقاله است.
اما دردانشگاه های وطن عزیزملن شرط ورود بدون کنکور به دوره دکتری داشتن حد اقل یک مقاله در مجله ای با نمایه معتبر بین المللی است! البته داشتن آن را نفی نمی کنم، بلکه سوالم اینست، آیا مقاله جای همه چیز را میگیرد. آیا باین اوصاف و اوصاف دیگری که خود از آن مطلعید، ازقبیل نخبگی و این قبیل القاب نورس یا به بیان بهترنارس که با آن فرزندان جوان خود را با آن میفریبیم، باز هم مقصر را تعدادی دانشجوی جوان و بی تجربه می دانید. برادران و واهران عزیزم ما خود آنان را با دست خود به سوی آنچه تقلبش می نامیم سوق داده و می دهیم.
شب گذشته بسیار برایم جالب بود که وزیر متبوعمان در سخنرانی خود برای تعدادی از اساتید ارجی که برای زبان فارسی گردهم آمده بودند امار از تعداد مقالات نمایه شده ایران و رشد آن را در چند سال اخیر گزارش می فرمود. آیا در هیج کجای این کره خاکی شنید اید یا دیده اید که معیار ارزیابی عملکرد وزارتخانه متصدی علوم، تحقیقات و فناوریشان را تعداد مقالات چاپ شده بدانند.
حتما بهتر ازاین حقیر می دانیید برای ارزیابی عملکرد دانشگاه های برتر جهان هم مقوله مقاله فقط یکی از عوامل ارزیابی است.
حرفهای زیادی دارم بخصوص درباره ارزیابی عملکرد خود این نوشارها و موضع گیریهه که به نظر می زسد برخی اوقات یک جانبه به محضر قاضی می رویم، که انشالله برای فرصتی دیگر، البته اگر مجالی باشد
خدا پشت و پناه عالمان صدیق و صادق است
والسلام

کاظم مروج
http://adsl.modares.ac.ir/