اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۷ آذر ۱۶, شنبه

نامه‌ی پردیس علوم دانشگاه تهران در مورد مجلات فاقد اعتبارتوضیحات اضافی از سوی این بلاگ:
. یکی از نشریات فاقد اعتبار موجود در این لیست
Tetrahedron Letters
است که سابقه انتشار طولانی دارد و توسط الزویر هم چاپ می شود و پول هم نمی گیرد. با این حال به عنوان نشریه بی اعتبار معرفی شده است. بنده لیست تعداد مقالات ایرانی چاپ شده در این ژورنال را از اسکوپوس استخراج کرده
ام که در نوع خود جالب است

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

49

44

40

28

27

26

19

12

5