اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۷ آبان ۲۲, چهارشنبه

اعتبار WASET

باسمه تعالی- در پاسخ به اقدام شایسته دانشگاه خواجه نصیر خوب است همه کمک کنیم تا سایر ناشران بی اعتبار را یافته و اعلام کنیم.
در پی یک مقاله از فهرست مراجع مقاله ای ضعیف به صفحه خانه یک مجله از انتشارات WASET
بخشی از صفحه اول آن را در ذیر میبینید که چقدر معتبر می نماید! لینک کمیته ها را دنبال کردم و یکی از سه کمیته با نام علوم کاربردی را که به نام این مجله بیشتر مربوط بود دنبال کردم. اول از همه فرمی بود که برای عضویت میشد پر کرد به شرطی که دکتری داشته باشید. فهرست اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا آمده است. حدود 130 نفر، که نام انها با حرف اول الفبا شروع میشود، از دانشگاه های عمدتا ضعیف جهان سوم فهرست شده بودند. شاید اگر دانشچویان علاقمند فرم پر کنند به راحتی به لیست اضافه شوند. در همان کمیته با کلمه آزاد (البته با حروف لاتین) جستجو کردم و فهمیدم حدود 50 نفر از دارندگان مدرک دکتری از این دانشگاه در این کمیته هستند.


International Journal of Electronics, Circuits and Systems (IJECS) is a scholarly open access, peer-reviewed, interdisciplinary, quarterly and fully refereed journal focusing on theories, methods and applications in Electronics, Circuits and Systems.

All submitted articles should report original, previously unpublished research results, experimental or theoretical, and will be peer-reviewed. Articles submitted to the journal should meet these criteria and must not be under consideration for publication elsewhere. Manuscripts should follow the style of the journal and are subject to both review and editing.

IJECS covers all areas of Electronics, Circuits and Systems, publishing refereed original research articles and technical notes. IJECS reviews papers within approximately one month of submission and publishes accepted articles on the internet immediately upon receiving the final versions.
Registration:
ISSN: 2070-3988
ISSN International Centre
20, Rue Bachaumont
75002 Paris, France
Commenced: 2007, January

Indexed by Open Science Index (OSI), Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, German National Library of Science and Technology and University Library Hannover (TIB/UB), Electronic Journals Library (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, EZB), Genamics, GALE-CENGAGE Learning and INTUTE