اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۷ آبان ۱۹, یکشنبه

تدوین آیین نامه برخورد با متقلبان علمی/ گزارش دو تقلب به وزارت علوم

وزیر علوم به مهر خبر داد:

محمد مهدی زاهدی از تدوین آیین نامه ای برای برخورد با متقلبان علمی کشور خبر داد و گفت: دو معاونت وزارت علوم را مامور تدوین آیین نامه ای برای برخورد با متقلبان علمی و مجلاتی که در این زمینه بی توجه هستند کرده ام که نهایی و به دانشگاهها ابلاغ می شود.

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات وزارت علوم برای برخورد با تقلبهای علمی گفت: دو معاونت آموزشی و پژوهشی وزارت علوم را مامور کرده ام تا طرح یا آیین نامه ای را برای برخورد با وزارت علوم تنظیم و ارائه کنند تا من هم به عنوان وزیر علوم با امضای این آیین نامه آن را به دانشگاهها ابلاغ کنم.

وی اضافه کرد: در این آیین نامه به برخورد با کسانی که به سوء استفاده های علمی از مقالات و پایان نامه ها یا سایر مطالب علمی می پردازند تاکید خواهد شد.

وزیر علوم در ادامه به مهر گفت: تمام دانشگاهیان اهم از دانشجویان و اساتید که مقالات علمی دیگران را به نام خودشان بهره برداری می کنند یا از پایان نامه های دیگران کپی برداری می کنند و به نام خود ارائه می کنند باید طبق این آیین نامه مورد بازخواست قرار گرفته و با آنها برخورد شود.

زاهدی در مورد نوع برخورد با این دسته از دانشگاهیان به مهر گفت: مزایا و ارتقاهایی که افراد کسب کرده اند بر اساس تقلب علمی مورد تجدید نظر قرار می گیرد و امتیازات آنها سلب خواهد شد.

وی تصریح کرد: اخیرا دو نمونه تقلب علمی به وزارت علوم گزارش شد که معاونت آموزشی پس از بررسی و تایید تقلب دستور برخورد با آنها را صادر کرد.