اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۷ آبان ۱۶, پنجشنبه

چند خصیصه بارز یک مجله بی ارزش

فرصتی پیش آمد تا نگاهی بیندازم به یکی از مجله هایی که در حاشیه این وبلاگ کم ارزش شناخته شده است.
این موارد جالب توجه است:

- پوشش تمام شاخه های علوم و مهندسی
- مقالات وصله-پینه ای از کارهای دیگران
- درج چندین مقاله در فهرست ارجاعات بدون اینکه در خود مقاله به آن ها ارجاع شده باشد. یک مورد عجیب در مجله ای دیگر دیدم که فهرستی از 15 مقاله در انتهای مقاله 5 صفحه ای آمده است که به هیچیک از آن ها در متن مقاله ارجاع داده نشده است. ایراد فاحشی که یک منشی میتواند آنرا ببیند. آیا می توان باور کرد که این مقاله ها داوری شده اند. آیا اساتیدی که نامشان در صدر این مقالات می درخشد مقاله را خوانده اند؟
در این رابطه همکاری به دانشجویانش توصیه میکرد تا هرچه میتوانند به مقاله های استاد ارجاع دهند (با ربط یا بی ربط)
- ارجاع به مقالاتی با نام دانشمندان و مجله های معتبر در حالی که این مقالات اصلا وجود خارجی ندارند.

نام مچله های مورد بررسی:

American Journal of Applied Science
World Applied Science Journal