اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۷ شهریور ۱۴, پنجشنبه

نهایت بی‌پروایی در تقلب

مقاله‌ی اصلی:


مقاله‌ی تقلبی ۱: (کپی برابر اصل!)

همان مقاله‌ی تقلبی، این‌بار با اضافه کردن یک همکار دیگر به عنوان نویسنده‌ی دوم و چاپ آن در یک مجله‌ی دیگر!


بر روی تصاویر کلیک کنید تا مقاله‌ی کامل را ببینید.

این خبرهم در این رابطه خیلی جالب است. ظاهرا نام‌برده معاون آموزشی دانشگاه آزاد واحد گرگان هستند. بخوانید.