اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۷ شهریور ۹, شنبه

تکالیفم را سگ خورد: موجه یا نه؟

دانشجويي براي تبرئه خودش از نمره ضعيفي که گرفته بود عنوان کرد سگ خانگي شان مسوول تمامي اين اتفاقات است. بن پارکر که در درس انگليسي نمره ضعيف D و در درس تاريخ نمره E گرفته، گفت سگش حافظه USB يي را که هزاران لغت درسي را در آن ذخيره کرده بود، قورت داده است. به گزارش ديلي تلگراف اين سگ دو ساله در عرض 10 دقيقه نتيجه ساعت ها تلاش اين دانشجوي ممتاز را به هدر داد. پارکر 26 ساله در اين رابطه مي گويد؛ «زماني که اين اتفاق افتاد من منزل نبودم. وقتي برگشتم مادرم از من پرسيد در USB چه اطلاعاتي داشتم. من هم گفتم همه چيز، آن وقت بود که مادرم جريان را برايم تعريف کرد. سگم روبي، USB را يک مرتبه قورت نداده بود بلکه تا مي توانست آن را جويده بود. به همين دليل هيچ اميدي به بازگرداندن اطلاعات حياتي آن حافظه سيار نداشتم. آنقدر عصباني بودم که مي خواستم هر چه سريع تر يک تاکسيدرميست خوب پيدا کنم و روبي را به او بدهم. اما نمي توان از دست توله کوچکي با چشم هاي براق مدت زيادي عصباني بود.» او که پيش از شروع دوره دو ساله اين کلاس، تمامي استراليا و امريکا را زير پا گذاشته بود، مي افزايد؛ «وقتي به استادان گفتم سگم تکاليفم را خورده آنها چشمان شان را تنگ کردند و گفتند اين دليل صحيحي نيست و هيچ استثنايي براي من قائل نمي شوند (به نقل از روزنامه اعتماد).»