اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۷ مرداد ۳۰, چهارشنبه

در رابطه با توصیه نامه و درخواست پذیرش

مشابه با دستبردن در توصیه نامه، تهیه رزومه نادرست نیز از موارد تقلب در درخواست پذیرش است. یک نمونه آن که به طور مستقیم شاهد آن بودم: دانشجوئی، اسم خود را به عنوان یکی از نویسندگان یکی از مقالات مستخرج از پایان نامه دوست خود اضافه کرده بود. دوست او دانشجوی من بود و طبعاً نام من نیز به عنوان نویسنده مقاله ذکر شده بود. دانشجوی مذکور از استادی درخواست پذیرش کرد که من را می شناخت. استاد با من در این رابطه تماس گرفت و من نیز توضیحات لازم را در این رابطه ارائه کردم. جالب اینجا است که من هرگز آن دانشجو را ندیده بودم.
سایر موارد ذکر شده نیز به دفعات مشاهده شده است، به ویژه گرفتن یک توصیه نامه اضافی و باز نمودن آن.
در صورتیکه استاد فرصت تهیه توصیه نامه ندارد و از دانشجو می خواهد تا توصیه نامه را پر نموده یا نامه مربوطه را تهیه کند، اخلاقاً موظف است که توصیه نامه را مرور کند. توصیه نامه آنلاین برای شخص من ساده تر است. حداقل کمتر فراموش می شود :)