اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۹۱ خرداد ۱۸, پنجشنبه

استاد هم در تقلب سهیم است!

می‌دانیم که تمامی نویسندگان یک مقاله که چاپ می‌شود در منافع و تبعات احتمالی منفی آن سهیم هستند و یکی نمی‌تواند گناه خطا در مقاله را به دوش دیگری بیندازد و از خود رفع مسولیت کند. درست است که در ایران اکثر کار مقاله را دانش‌جو انجام می‌دهد. اما استاد با قرار دادن نامش به عنوان یکی از نویسندگان مقاله (یا پذیرش انجام این کار توسط دانش‌جو) می‌پذیرد که از نظر علمی به درستی مقاله و نیز رعایت اخلاق حرفه‌ای در آن اطمینان دارد و اگر خلافی در مقاله کشف شود در آن سهیم است و باید پاسخ‌گو باشد. قاعدتا اگر دانش‌جو با تقلب مدرکی را اخذ کرده یا استاد ارتقا یافته باشد باید باز پس گرفته شوند.

مقاله‌ی اصلی. برای دیدن کل مقاله کلیک کنید
.
مقاله تقلبی
صفحه‌های دیگر: ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

نامه‌ی سردبیر جزییات تقلب در نامه‌ی یکی از نویسندگان مقاله‌ی اصلی به استاد مولف مقاله‌ی تقلبیتوجیه دانش‌جو

توجیه استاد


و آخرین نامه‌ی استاد به دانش‌جو