اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۹۰ دی ۲۹, پنجشنبه

نوع جدیدی از تقلب: اضافه کردن «مولف» در قبال دریافت پول

از ایمیل دریافتی
------------------
با سلام
در زیر تبلیغ فروش دو مقاله علمی توسط یک دانشجوی دکتری ایرانی در رشته مهندسی مکانیک يك دانشگاه مالزی به حضورتان ارسال می گردد. لازم به ذکر است که مشکلاتی مالی ناشی از افزایش قیمت ارز روز به روز موجب افزایش این چنین معضلاتی در جامعه دانشجویی ایران در مالزی می گردد. با توجه به حضور دانشجویان بین المللی از تمام ملیتها در برخى دانشگاهها، انتشار اینچنین اخباری به زبان انگلیسی می تواند باعث کاهش اعتبار علمی و همچنین سطح اعتماد اساتید و محققین دیگر کشورها به ایرانیان گردد. لذا اندیشیدن تمهیداتی در این زمینه به منظور حفظ آبروی جامعه علمی ایران ضروری می باشد در انتها اصل ایمیل دانشجوی مذکور جهت استحضار به حضورتان ارسال می گردد. لازم به ذکر است که این ایمیل فقط به منظور اطلاع حضرتعالی به عنوان یکی از اساتید پیشرو در زمینه مبارزه با پدیده زشت تقلب علمی به حضورتان ارسال شده و قصدی مبنی بر تخریب چهره این فرد وجود نداشته است. امید است با استفاده از خرد جمعی در این زمینه هرچه زودتر بستر مناسب برای فرهنگ سازی گسترده در مبارزه با تقلب علمی ایجاد گردد.

با آرزوی توفیق الهی
امیر رضا طلایی

----- Forwarded Message -----
From: ****
To: 
Sent: Tuesday, 17 January 2012, 22:36
Subject:  Paper for mechanical engineering students

Dear Friends,
There is two papers ready to submit in conference or journal for Mechanical Engineering students.
Each paper is cost 2500 RM and student who buy these papers could share with any of his/her friends.
The person who buy these papers can put his/her name as Corresponding Author and it makes him/her as original author.
Interested students call *** or send email to ****.

Title & Abstract:

1- Kinematics of a 3-DOF Translational Parallel Manipulator by the Homotopy Continuation method
Abstract:
In this paper, a new three degrees of freedom (3-DOF) translational parallel manipulator (TPM) with fixed actuators called a 3-PRC TPM, which the mobility of the manipulator is analyzed. The forward kinematics is performed. A powerful analytical method, called Homotopy Continuation Method (HCM) is also introduced to obtain the exact solutions of the problem. Finally, we compare the results by other methods to show the agreement between results of methods.

2-Variational Iteration Method and Nonlinear Oscillation Problems
Abstract:
In this paper, implementation of Variational Iteration Method to some nonlinear equations was investigated and their obtained explicit approximate solutions were compared with those of numerical methods to show the accuracy and capability of VIM to solve a vast sort of linear or nonlinear differential equations without the tangible restriction of sensitivity to the degree of the nonlinearity term.

regards,
--
*****
PhD, Mechanical Eng