اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۹ مهر ۱۰, شنبه

يک نمونه از کپي پايان نامه

چكيده انگليسي دو پايان نامه در رشته شيمي، يكي متعلق به سال 1378 است كه در صنعتي اصفهان اجرا و نوشته شده و ديگري 1385 كه در دانشگاه تهران كپي و ارائه شده است.

در همین رابطه، یادداشت دکتر محمود تبریزچی از دانشگاه صنعتی اصفهان رابخوانید.