اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۸ بهمن ۱۱, یکشنبه

مجازات تقلب در امتحان نهایی دبیرستان در یک استان کانادا

در راه برگشت از سر کار اخبار رادیو CBC 1 (که در Edmonton پخش می شود)داعلام کرد که سه دانش آموز در امتحان درس ریاضی در سال آحر دبیرستان تقلب کرده اند. گوینده ادامه داد که نه تنها امتحان این درس برای این سه دانش آموز باطل شده بلکه به احتمال زیاد اجازه نخواهند داشت که تا یک سال دیگر در امتحان شرکت کنند (یعنی اخذ دیپلم یک سال تاخیر) به علاوه در دیپلم آنها ذکر خواهد شد که اینها تقلب کرده اند.
تا آنجایی که من میدانم این یعنی به احتمال خیلی زیاد هیچ دانشگاهی به آنها پذیرش نخواهد داد.
این هم لینک نیز خبر این ماجرا.

آیا برخورد با اتفاقات مشابه در ایران اینگونه است؟ اینکه همچین اتفاقی به عنوان خبر از رادیو پخش شود چقدر است؟