اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۸ فروردین ۱۰, دوشنبه

یک مرجع مفید برای مولفان، داوران و سردبیران مقالات نشریات تخصصی

با سلام و احترام به خوانندگان گرامی
امروز که در حال آغاز نگارش بخش دیگری از "یادداشتهای یک سردبیر" بودم به مرجع مفیدی برخورد کردم که دریغم آمد معرفی آن به خوانندگان محترم را به تاخیر بیاندازم.
این مرجع که توسط "کمیته اخلاق انتشارات" (Committee on Publication Ethic) تهیه شده شامل 17 فلوچارت است و راهکارهای مواجهه با انواع تقلبهای احتمالی را پیشنهاد می کند. مطالعه این مجموعه می تواند برای مولفان، داوران و سردبیران مقالات نشریات تخصصی در مورد روشها و آداب صحیح از بعد تخصصی آموزنده باشد. با قول مجدد ارائه مجموعه آداب تالیف، داوری و سردبیری مقالات نشریات تخصصی در سلسله نوشتارهای یادداشتهای یک سردبیر، خوانندگان محترم را به مطالعه مجموعه ارزشمند (
COPE Flowcharts PDF, 476 kb) توصیه می نمایم.