اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۷ بهمن ۲۰, یکشنبه

نامه تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتی اميركبير در مورد اعتبار برخی مجلات

(اگر کسی تصویر نامه‌ را دارد لطفا ارسال کند)

متن نامه تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتی اميركبير:

خواهشمند است به نحوي مقتضي به اطلاع دانشجوبان محترم دوره‌هاي دكتري رسانده شود كه از ارسال مقاله به مجلات ليست پيوست و مشابه آنها كه ظرف يك ماه مقالات را در مقابل اخذ وجه پذيرش مي‌نمايند خودداري نمايند تا به مشكلات احتمالي عدم قبول آنها از جانب دانشگاه برخورد ننمايند.

All ANSI Journals
All GESTS Journal
All IASTED Journals
All IDOSI Journals
All Medwell Journals
All SCI@LERT Journals
All WSEAS Journals
American Journal of Applied Science
Applied Mathematics and Computation
Asian Journal of Algebra
Asian Journal of Biochemistry
Asian Journal of Chemistry
Asian Journal of Crop Science
Asian Journal of Earth Science
Asian Journal of Epidemiology
Asian Journal of Industrial Engineering
Asian Journal of Material Science
Asian Journal of Mathematics & Statistics
Asian Journal of Planet Sciences
Asian Journal of Significant Research
Asian Journal of Textile
Biotechnology
Current Research in Bacteriology
Current Research in Chemistry
Information Technology Journal
International Journal of Botany
International Journal of Chemical Technologies
International Journal of Meat Science
International Journal of Osteoporosis and …
International Journal of Pharmacology
International Journal of Poultry Science
International Journal of Computer Science & Network Security
Journal of Agronomy
Journal of Applied Science
Journal of Artificial Intelligence
Journal of Biological Science
Journal of Environment Science and Technology
Journal of Software Engineering
Pakistan Journal of Biological Science
Pakistan Journal of Nutrition
Plant Pathology Journal
Journal of Architectural Research
Research Journal of Immunology
Research Journal of Mutagenesis
Research Journal of Obstetrics and Genetic
The International Journal of Applied Economics
Trends in Agriculture Economics
World Applied Science Journal