اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۷ آبان ۲۷, دوشنبه

آماری از تعداد مقالات مولفان ایرانی در چند مجله‌ی خارجی

2004

2005

2006

2007

2008

total

Journal name

205

407

136

811

Pakistan Journal of Biological Sciences (ISI)

54

119

183

186

57

634

Applied Mathematics and Computation (ISI)

12

78

81

159

108

481

Asian Journal of Chemistry (ISI)

49

113

136

298

Journal of Applied Sciences (ISI)

38

90

60

222

Pakistan Journal of Medical Sciences ??

23

79

110

American Journal of Applied Sciences (ISI)

31

35

11

1

78

Wseas Transactions on Systems

16

20

2

38

Wseas Transactions on Circuits and Systems

13

3

2

34

Wseas Transactions on Computersfrom: http://www.scopus.com/scopus/home.url

چه رابطه‌ی معنی داری بین ضعیف بودن داوری مجله+ آی‌اس‌ای بودن آن و هجوم ایرانیان به چاپ مقاله در این مجلات دیده می‌شود!
ضمناً اثری از مجله‌ی WASJ در این پایگاه نیست.