اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۷ شهریور ۲۵, دوشنبه

وبلاگ بازبینی عملکرد اساتید

امروز متوجه شدم وبلاگ جدیدی با عنوان فوق شروع به کار کرده است. به سهم خود از این حرکت استقبال میکنم. امیدوارم پست کنندگان همیشه حرمت تمام اساتید خود را نگهدارندو فقط به نکات منفی نپردازند و سعی نکنند به صورت غیر مستقیم استاد مربوطه شناسائی شود که در ان صورت از ارزش کار آنان کاسته خواهد شد. در ستون درباره وبلاگ آمده است:
درس معلم ار بود زمزمه‌ي محبتي
جمعه به مکتب آورد طفل گريز پاي را
همواره اساتيد مورد احترام اقشار جامعه بوده و هستند. اساتيد با عملکرد خوب خود بستر رشد و تربيت را فراهم مي‌آورند. عملکرد يک استاد تنها به درس دادن، امتحان گرفتن و تصحيح اوراق خلاصه نمي‌شود. هدايت و رشد صحيح دانشجويان نيازمند در نظر گرفتن مسائل ديگري مانند برقراري عدالت بين دانشجويان، پرهيز از برخورد ناصحيح، عدم اعمال نظر شخصي در سنجش دانشجويان و نظاير آن است. چه بسا اساتيد معروفي که با در نظر گرفتن اين جنبه‌ها داراي عملکردي ضعيف هستند.
در حال حاضر، در دانشگاه‌هاي کشور هيچ روش اصولي براي سنجش و بازبيني عملکرد اساتيد با توجه به جنبه‌هاي ياد شده وجود ندارد. اين وبلاگ مکاني براي دانشجويان است که عملکرد اساتيد خود را به نقد کشند و زواياي مختلف عملکرد نامناسب آنها را ارائه دهند. اميد است اين زمزمه محبت تا بودن آواز باد و باران در زمانه در ذهن‌مان باقي بماند.


لینک: http://studs-review-profs.blogfa.com