اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۷ مرداد ۳۱, پنجشنبه

حذف مصداق ها

باسمه تعالی- دو موردی که در اینجا مطرح شده بود بیشتر به منظور تحریک اذهان مخاطبین و یادآوری وصعیت بسیار نامطلوب تقلب بود. اکنون با این همه پشتیبانی که از ایده مقابله با تقلب ملاحطه می شود و ان شاءالله اصلاح روند به سود درستکاران، و با توجه به تذکر مشفقانه بعضی از همکاران، مصلحت دیدم دو مصداق مطرح شده، هر چند بدون نام و آدرس، را پاک کنم. باشد که خداوند نیز در این ماه عفو و بخشش مواردی از گناهان آشکار و نهانم رااز کتاب اعمالم پاک گرداند.