اطلاعیه مهم

توجه: از این پس ما را در آدرس جدیدمان در بلاگ بیان دنبال کنید

استادان علیه تقلب :: pap.blog.ir

۱۳۸۷ شهریور ۱, جمعه

فرصت کافی برای راهنمایی دانشجو

یکی از همکاران در دانشگاه USC در گروه تحقیقاتی خود حدود 40 دانشجوی دکتری دارد. ایشان 170 مقاله ژورنال و 400 مقاله کنفرانسی دارند که حتما این ژورنالها "آی اس آی" هستند. البته این موضوع که ژرونال " آی اس آی" باشد فقط برای اساتید و دانشجویان داخل مهم است. سئوال : چگونه است که در ایران بعضی از استاید اگر پنج شش تا دانشجوی تحصیلات تکمیلی داشته باشند عموما برای کار آنها موضوع پیدا نمی کنند و فرصت رسیدگی به کار آنها را ندارند؟

تمام مسائل و مصائب از همین جا ناشی می شود که بعضی از اساتید فرصت کافی برای رسیدگی و نظارت بر کار دانشجو را ندارند ولی "تعداد" زیاد مقاله را دوست دارند.

سئوال:‌ دانشجویان آن دوستی که در USC است حتما در چند گروه به کار تحقیقاتی مشغول هستند حتما نتایج کار خود را مستند می کنند و به عنوان تز منتشر می نمایند. آیا تزهای آنها مشابه است؟ آیا مسئله کات و پیست در آنجا هم وجود دارد؟

سئوال: چه دلیلی دارد که استادی فرضا در آمریکا 40 دانشجوی دکتری در تیم تحقیقاتی خود داشته باشد؟ آیا برای هدایت این دانشجویان حق الزحمه می گیرد یا باید هزینه تحصیل آنها را نیز پرداخت کند؟ چه دلیلی دارد که در ایران اگر موضوع برای تز دانشجو نداریم یا فرصت رسیدگی به کار دانشجو را نداریم بخواهیم تعداد "زیادی" دانشجو را راهنمایی کنیم؟